Furuheia Web

Home
Up

 

Treningsplan 1

Januar

Teori:          -Spillestil 4-4-2 Lagsformasjon Angrepsspill

                  -Passningsvalg / Lagets beste

 

Instruksjonspunkter:           -Spille oss rettvendt

                                         -”positiv” bevegelse

 

Treningsfokus:                    -Angrep som lagspill

                                         -flytte laget frem og ut

Februar   

      Teori:         -Spillestil 4-4-2 rolle for rolle, den enkeltes ansvar i laget

                       -Passningsvalg / lagets beste

 

      Instruksjonspunkter:           -Bredde i Angrepsspill

                                               -Innleggsfase/ Innspill til bakrom

 

      Treningsfokus:                    -Kondisjon 1

                                               -Innlæring av kommunikasjon

Mars        

     Teori:          -Forsvarsspill som lagspill

                        -Press og sikring

 

     Instruksjonspunkter:             -1. og 2. pressledd

                                               -Komprimering av laget

                                               -Kommunikasjon/Organisering

 

     Treningsfokus:                     -Press på ballfører

                                               -komprimering av laget

                                               -Kommunikasjon som verktøy i defensiv organisering

April

 Teori:        -Spillestil 4-4-2 Bevegelsesmønstre Angrepsspill

                  -Passningsvalg / Lagets beste

 

Instruksjonspunkter:           -Spille oss rettvendt

                                         -”positiv” bevegelse

 

Treningsfokus:                    -Angrep som lagspill mot etablert og uetablert forsvar

                                         -Breakdown/kontringssituasjoner

                                         -flytte laget frem og ut

                                         -Dødballssituasjoner

                                         -kondisjon 2