Furuheia Web

Home
Up

wpe2.jpg (20388 bytes)

Regler i spillergruppa:

·         Spillere i Imås skal tegne kontrakt for 2004

·         Spillere skal bidra ved å ta ordensmannsuker

·         Spillere skal møte opp til trening 3 ganger i uka. Alt annet skal avtales med hovedtrener

·         Ved forfall til trening skal det varsles trener helst ved foregående trening eller dagen før treningen skal avvikles. I alle fall skal det varsles trener om forfall og årsak til forfallet.

·         Vi møter opp i god tid før treningen starter. Garderober vil være åpne for bruk.

·         Ved uoverenstemmelse med medspillere, trenere, dommere eller motspillere forventes det at spilleren er voksne nok til å la denne uoverenstemmelsen være til etter treningen eller kampen er ferdig. Dermed hindrer man ikke videre avvikling av trening, eller man skader ikke lagets prestasjon eller anseelse ved kampsituasjon.

·         Til trening og kamp tar vi med oss:

o       Egen drikkeflaske

o       Egnet fottøy til underlaget

o       Joggesko

o       Leggbeskyttere

 

En ordensmanns oppgaver:

  • Møte opp 15-20 min før trening
  • Pumpe baller og gjøre klart utstyr
  • Organisere at utstyr blir flyttet til dit vi skal trene
  • Organisere oppvarmingsøvelser de første 15 min av økta
  • Telle baller som blir tatt ut
  • Organisere slik at alt utstyr blir samlet inn etter endt økt
  • Legge utstyr på plass i utstyrsrom
  • Sørge for at garderober ser greie ut etter endt trening
  • Evt skaffe erstatter om ikke han selv kommer på treningen